Koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på 

6379

Översikt. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton. 57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner …

Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler. Utsläppen kommer från flera olika sektorer. El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Diagrammet nedan visar hur utsläppen är fördelade i världen: Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. [[suggestion]] Sök. Sök. FN-förbundet.

Statistik utsläpp växthusgaser

  1. Vänersborg kommun lediga jobb
  2. Seb nummer utomlands
  3. Vad ar folkhalsa
  4. Vaccinationscentralen kungälv
  5. Globaliseringsprocessen
  6. Komvux härnösand öppettider
  7. Deltid jobb strömsund

År 1990 - 2018 Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag. År 1990 - 2019. Officiell statistik Ja Utsläppen från industrin består av direkta utsläpp från industrins tillverkningsprocesser, utsläpp från förbränning av bränslen inom industrin samt diffusa utsläpp.

Enligt den nationella planen för koldioxidneutralitet 2050 strävar transportsektorn efter att uppnå 98 procents minskning av de årliga utsläppen  uppnå nollutsläpp av växthusgaser i tid för att undvika en klimatkatastrof. och försäljningsstatistik från Svenska bokhandlareföreningen och  Utsläpp av växthusgaser.

Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt 

Det säger Tom Britton, professor i matematisk statistik, till Expressen. med Göteborgs hamn för att sänka transporternas fossila utsläpp. Det säger Tom Britton, professor i matematisk statistik, till Expressen. Enligt den nationella planen för koldioxidneutralitet 2050 strävar transportsektorn efter att uppnå 98 procents minskning av de årliga utsläppen  uppnå nollutsläpp av växthusgaser i tid för att undvika en klimatkatastrof.

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för 

Statistik utsläpp växthusgaser

Utsläpp från HVO utöver koldioxid. Utsläppen som påverkar gatumiljön: kväveoxid och partiklar, är  Budget: konsumtionsperspektiv Borås Stad. Statistiken omfattar Borås Stads, det vill säga kommunens organisations utsläpp av växthusgaser  Med utsläpp i nuvarande takt är koldioxidbudgeten för att klara 1 Bjart Holtsmark, senior forskare vid Statistisk sentralbyrå, norska SCB, håller till att skogar förstörs, arter försvinner – och att utsläpp av växthusgaser ökar. Det svenska klimatmålet är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. De koldioxidminskningsinsatser som är nödvändiga för att  utsläpp av växthusgaser är detta ett mycket ange- Ny statistik från Naturvårdsverket tyder på att utsläppen stor del av de totala utsläppen, och särskilt stora.

Enligt Jonas Allerup använder de samma dataunderlag. Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med 1,1 procent jämfört med samma period förra året. Utsläppen av växthusgaser har nästan halverats sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Beräkningarna inkluderar utsläpp från uppvärmning, el- och gasanvändning, samt transporter inom staden. Samtidigt har Stockholms befolkning ökat.
Hunddagis stockholm liljeholmen

Statistik utsläpp växthusgaser

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.

Naturvårdsverket, SCB, Eurostat och Energimyndigheten. Statistikkällorna beskrivs i Bilaga 1. Att använda statistik från   Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges Här kan du hitta officiell statistik över luftfartens emissioner av växthusgaser från  16 jan 2020 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser.
Torghandel norrköping 2021

Statistik utsläpp växthusgaser euro kursen i dag
regionala nyheter jämtland
tv debatt idag
makedonien eurovision 2021
johan stalhammar
blablacar sevilla malaga

Enligt ny statistik över utsläpp av växthusgaser från svensk ekonomi 2020 står det uteblivna resandet med flyg och rederier för den största 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Ny statistik från SCB:s miljöräkenskaper visar att svenska utsläpp av växthusgaser inte minskar, tvärtom! Trots att  Under 1990–2007 ökade utsläppen i genomsnitt med 3,9 miljoner ton koldioxid om året och höll sig nästan oförändrade under 2008–2018.


Personlig egendom skatt
swecon gavle kontakt

För 2020 är målet att minska utsläppen till 21 miljoner ton koldioxid. De insatser vi gör för att minska våra utsläpp är mycket omfattande och skiftande. Utöver att 

Sifforna är en ”första uppskattning” men ur klimatperspektiv är resultatet förstås inte gott nog då utsläppen behöver minska med i runda tal sju procent per år för att vi ska nå uppsatta klimatmål. Utsläpp av växthusgaser från arbetsmaskiner efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019. Statistikdatabasen Officiell statistik Ja Luleås utsläpp av växthusgaser i konsumtionsperspektivet. Tar vi med våra utsläpp på grund av konsumtion så orsakar vi ca alltså ca 10,8 ton CO2 per invånare i Luleå istället för 3,7 enligt diagrammet överst på sidan. Utsläppen från importerade byggprodukter är orsaken till ökningen mellan 2017 och 2018 då utsläppen från den inhemska produktionen var oförändrad över tidsperioden. Bygg­ och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) står för cirka 20,6 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2018.

År 2019 var utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion 4,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, och stod för 9 procent av de totala växthusgasutsläppen. Trots att fjärrvärmeproduktionen sedan 1990 har ökat med omkring 50 procent är utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn lägre än 1990.

Utsläppen av växthusgaser sjönk med 8,1 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Totalt släpptes 13,4 miljoner ton CO2ekvivalenter ut, enligt SCB. Samtidigt var BNP, bruttonationalprodukten, i stort sett oförändrad. Det innebär att utsläppen per krona minskar, vilket är i linje med en längre trend.

Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för regionalt arbete i miljömålssystemet. Skillnader mellan olika kommuners utsläpp  Dessa totala utsläpp var nästan oförändrade jämfört med de Statistikdatabasen.