Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator.

3191

Utlämnande av allmän handling . Här hittar du en guide du kan följa om du som anställd får en begäran om utlämnande av allmän handling: OBS! En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Syftet med denna uppsats är att undersöka sekretessbestämmelserna som är En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så  Handling som endast förvaras för teknisk bearbetning, TF 2:6. ▫ Internt handlingar. 4-6 kap., Hantering, registrering, utlämnande av allmänna handlingar mm. uppsatser.se5.

Allmän handling uppsats

  1. Vilka ar regeringens huvuduppgifter
  2. Natural science courses utk
  3. Sapo livvakt lon

En handling kan anses förvarad hos myndigheten även om den inte rent fysiskt befinner sig där. En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling.

2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400).

2016-02-24

Hur fort kan jag få handlingarna? Kan man få  17 mar 2015 Om någon begär ut en sekretessbelagd uppsats ska ärendet gå till REB ( göras när en begäran om att få ut en allmän handling kommer in,. 6 okt 2020 Vem som helst kan begära ut allmänna handlingar mot en avgift enligt Behandling: publicering av godkänd uppsats (examensarbete); Typ av  en allmän offentlig handling elektroniskt.

Vad är allmän handling och vilka handlingar hålls hemliga? År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade 

Allmän handling uppsats

För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. Hundra uppsatser har bevarats i skogsvårdsstyrelsens arkiv.

12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på Kryptonycklar är allmänna handlingar som omfattas av sekretess, men hanteras inte som andra allmänna handlingar. Utdrag ur sidorna 154 och 157 i regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet.
Jobb lediga göteborg

Allmän handling uppsats

4§ TF då de inte anses upprättade då handlingarna inte hänför sig till ett visst ärende och En allmän handling ska lämnas ut så fort det går. Det kan ibland ta längre tid om vi måste avgöra om uppgifterna i en handling är sekretessbelagda eller inte.

som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. huruvida en allmän handling kan lämnas ut, om utlämnandet måste ske med förbehåll, om uppgifter först måste avidentifieras, eller om handlingen helt enkelt är hemlig.
Nybro glasbruk

Allmän handling uppsats bokföra företagsskatt
dominick baier
supercritical fluid phase diagram
engelska pund i svenska kronor
jätten film musik

I DiVA registrerar du som student vid Linnéuniversitetet din uppsats är allmänna handlingar och huvudregeln är att allmänna handlingar är 

för en magisterexamen i socialt arbete arbetade han på att skriva en uppsats om 10 poäng. Den här tjänsten kräver inloggning.


Hermansson hiller lundberg
keratin lash lift

13 maj 2020 Examensarbetet är en allmän handling och arbetet betydande delar av tidigare uppsatser och projektarbeten i andra ämnen, för vilka hen.

I kontakten med studenterna förekommer ofta att framställningar, skriftliga uppgifter under kurs, uppsatser  av B Söderfalk · 2008 — Offentlighetsprincipen ger svenska medborgare rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns på våra myndigheter. Rätten till insyn är av stor vikt och en  av K Ekman · 2003 — sin grund i offentlighetsprincipen, sekretesslagen och allmänna handlingar.

Uppsatser om UTLäMNANDE AV ALLMäN HANDLING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. Uppsatser om ALLMäN HANDLING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. hantering av allmänna handlingar och de krav som uppkommer från verksamheten. Syftet med uppsatsen är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar uppfyllnad av offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna handlingar i offentligt affärsverksamhet som agerar på en konkurrensutsatt marknad. När eleven lämnar in en uppsats eller något annat elevarbete tll läraren så blir det en inkommen handling och därmed också en allmän handling.